GDPR

Vi respekterer dir privatliv og din ret til at kontrollerer dine persondata. Når du benytter vores hjemmeside giver du os samtidig samtykke til at anvende dine person data, de vil blive benyttet i det omfang som måtte være nødvendigt for at  servicerer dig som kunde i vores virksomhed. Vi sælger ikke og vil aldrig sælge dine data til tredje part.

Persondata er enhver oplysning, der kan bruges til at identificerer eller tilknyttes til dig.

Vi indsamler de oplysninger du frivilligt giver til os, så som navn, adresse, telefonnummer samt mailadresse og fritekst, når du kontakter os via hjemmesiden. Disse oplysninger bliver delt internt med personer, som det vil være relevant for, for at kunne betjene dig som kunde i vores firma.

Ansøgninger: Uopfordrede ansøgninger og bilag bliver delt internt med relevante personer i virksomheden og gemt i 6 måneder, hvorefter de slettes.

Sikkerhed: Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger bliver offentligt gjort  eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbrug eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål: Oplysningerne om kunder indsamles til følgende formål, servicering af dig, som kunde for modtagelse af vores ydelser. Administration af dit nøgle / AKD system, som opbevares af os. Oplysningerne om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til behandling af vores køb og ydelser, samt administration af relationen til os.

Dataminimering: Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte mål. Data holdes kun ajour i det omfang, hvor du selv oplyser relevante ændringer i dine data.

Perioden for opbevaring: Oplysninger opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at oplyse en generel tidsramme for sletning.

Videregivelse af oplysninger: Vi benytter en række tredje parter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, backup, ekstern revisor. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. I relevante tilfælde videregives data til inkasso. Vi anvender kun databehandlere i EU.

Dine rettigheder: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine person data.